شنبه, 29 دی 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اجرای قطعه سوم خط آبرسانی از سد رودبال به شهر فسا(حد فاصل تصفیه خانه ایج تا مخزن تنگ موردی مهدی آباد فسا) به روش PC مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/10/27 564

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/05

بازدید:564

احداث تصفیه خانه قیر به روش طرح و ساخت(EPC) مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/10/24 397

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/03

بازدید:397

خرید تجهیزات مورد نیاز و به روز رسانی نرم افزارها و پشتیبانی زیر ساخت ارتباطی سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری از منابع آب استان فارس(ساماب) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/10/20 448

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/29

بازدید:448

100960019000001 فروش اقلام مستعمل ، اسقاط و نو مازاد مزایده یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1396/10/02 333

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/18

بازدید:333

تهیه، نصب و راه اندازی شش دستگاه فیلتر شنی تحت فشار به همراه تجهیزات وابسته و خط انتقال 800 میلیمتری تصفیه خانه آب طرح آبرسانی به شیراز و خرامه به روشPC مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/10/02 460

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/07

بازدید:460

پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز ، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/09/22 297

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/30

بازدید:297

تجدید مناقصه تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/08/07 369

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/22

بازدید:369

پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز ، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/08/01 298

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/11

بازدید:298

عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس استعلام مدیریت قراردادها 1396/07/23 290

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/02

بازدید:290

تجدید مناقصه تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/06/25 354

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/07

بازدید:354

خدمات عمومی ( تنظیفات ، پیشخدمتی و امور نامه رسانی ) مناقصه یك مرحله‌ای خدمات 269

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/29

بازدید:269

تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/05/29 323

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/09

بازدید:323

شناسایی شرکت های توانمند در انجام عملیات کالیبراسیون کنتور های هوشمند آب و برق مناقصه یك مرحله‌ای دفتر حفاظت 534

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/24

بازدید:534

تجدید مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به جهرم از سد سلمان فارسی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/04/07 284

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/16

بازدید:284

خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی از تصفیه خانه ایج به فسا (مخزن مهدی آباد) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/03/21 479

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/27

بازدید:479

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/03/13 428

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/24

بازدید:428

احداث سامانه انتقال آب از سد درودزن به شهرستان خرامه و توابع به روش طرح و ساخت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/08 833

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/19

بازدید:833

خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به جهرم از سد سلمان فارسی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/16 560

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/23

بازدید:560

ساخت و نصب و راه اندازی استخرهای اشباع کننده گاز کلر مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/16 462

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/24

بازدید:462

خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/01/17 495

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/08

بازدید:495

« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه: