پنجشنبه, 25 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
۲۰۰۹۴۰۰۱۹۰۰۰۰۱۲ تهیه، نصب، راه اندازی و پردازش داده¬ سه دستگاه شتابنگار در سد درودزن مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/12/03 611

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/14

بازدید:611

200940019000011 ساماندهی زهکش LND دشت لاغر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/12/02 644

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/10

بازدید:644

سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 558

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/23

بازدید:558

انسداد چاههای غیرمجاز و توقیف دستگاه¬های حفاری بدون مجوز در محدوده عملیاتی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/11/10 547

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/16

بازدید:547

عملیات اجرایی طرح آبرسانی به شهر استهبان از تصفیه خانه آب ایج مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/11/12 831

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/07

بازدید:831

عملیات اجرایی طرح آبرسانی به شهر فسا از تصفیه خانه آب ایج مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/11/12 597

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/07

بازدید:597

انسداد چاههای غیرمجاز و توقیف دستگاه¬های حفاری بدون مجوز مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/10/13 466

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/05

بازدید:466

انجام خدمات عمومی ( تایپ ، بایگانی ، ثبت و صدور نامه ها ) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1394/10/07 500

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/01

بازدید:500

بازسازی بخشی از کانال ابرج وکانال اصلی سمت چپ شبکه آبیاری و زهکشی درودزن مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/10/20 527

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/29

بازدید:527

200940019000005 خرید شیر آلات و متعلقات فولادی طرح آبرسانی به جهرم مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/09/26 505

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/24

بازدید:505

200940019000006 عملیات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری نیروگاه برقابی شهید طالبی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1394/09/22 716

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/24

بازدید:716

تکمیل باقیمانده عملیات اجرایی پروژه در دست اجرا سد تنظیمی ملاصدرا و احداث سردهانه های بالادست مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/09/23 615

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/17

بازدید:615

200940019000003 بازسازی بخشی از کانال ابرج وکانال اصلی سمت چپ شبکه آبیاری و زهکشی درودزن مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/09/15 519

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/16

بازدید:519

عملیات اجرای طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/09/15 718

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/11

بازدید:718

تایپ ، بایگانی ، ثبت و صدور نامه ها و امور تکثیر ، پاسخگویی تلفن مناقصه یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1394/08/11 404

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/10

بازدید:404

خرید شیر آلات و اتصالات خط انتقال آب از سد سلمان فارسی تا تصفیه خانه آب لارستان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/07/04 756

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/16

بازدید:756

تامین مصالح پوشش خارجی لوله های فولادی خط انتقال آب از سد سلمان فارسی تا تصفیه خانه آب لارستان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 605

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/09

بازدید:605

آبگیری از مخزن سد سلمان فارسی جهت آبرسانی جهرم مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 991

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/12

بازدید:991

تامین منابع مالی طراحی و احداث تامین آب شرب و صنعت لامرد از دریا مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/06/31 784

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/03

بازدید:784

تامین 100 دستگاه خودرو استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/04/24 721

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/10

بازدید:721

« 1 2 3 4 5 » صفحه: