شنبه, 5 خرداد 1397

 

 

مهندس رحیم میدانی: آب کالای امنیتی شده است

معاون آب وآبفا وزارت نیرودرشورای حفاظت آب استان فارس اعلام کرد:وضعیت مدیریت مصرف آب نامناسب است واین به ضررخود مصرف کنندگان است .  

رحیم میدانی گفت این مایه گرانبها وضعیت امنیتی پیدا کرده وبایستی باتمام توان علمی وتجربی به حل این موضوع بشتابیم.

وی به  قانون توزیع عادلانه آب اشاره کرد وافزود:این قانون قانون خوبی است اما به ا صلاح نیازدارد ودردولت یازدهم قوه قضاییه درمدیریت آب همکاری عالی با این بخش داشته که جای بسی تشکردارد.

معاون وزیر نیرو به تشکیل یگان حفاظت آب درآینده نزدیک اشاره کرد وتشکیل این یگان رامنوط به همراهی بیش ازپیش قوه قضاییه ونیروی انتظامی دانست.

معاون امورعمرانی استانداری فارس توجه ویژه دولت تدبیروامید به آب ومحیط زیست را ستود وگفت:درهیچ دوره ای اینقدربه شورای عالی آب اهمیت داده نشده است که دردولت یازدهم شده است.

رضاییان افزود بایستی ازبرداشتهای غیرمجاز آب جلوگیری کردویا حداقل هزینه برداشتهای غیرمجازرابرای متخلفین بالابردکه خوشبختانه دستگاه قضایی ونیروی انتطامی استان درخصوص آب بسیارخوب عمل کرده است که قدردانی ویژه دارد.

منبع خبر:

« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای فارس است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا