یکشنبه, 29 مهر 1397

 

 

مدیران دستگاههای اجرایی شیراز راهکارهای مصرف صحیح آب را بررسی کردند

در نشست نمایندگان دستگاههای اجرایی شهرستان شیرازدر فرمانداری این شهر، برنامه های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آبهای زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفت.  

در این جلسه  که با حضور معاون برنامه ریزی فرمانداری شیراز، جهاد کشاورزی شیراز، میراث فرهنگی و گردشگری، منابع طبیعی، ورزش و جوانان و صنایع و  معادن برگزار گردید، راهکارهای استفاده بهینه از منابع آب و مقابله با هدر رفت آب بررسی شد وطرحهای صنعتی قابل اجرا در شیراز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کریمی مزیدی با اشاره به ارزش اقتصادی آب، تخصیص مناسب به طرحهای قابل اجرای صنعتی را گامی مهم در تغییر مصرف آب دربخش کشاورزی به سمت صنعت عنوان نمود و تعهد و اجرای صحیح طرح صنعتی را در شرایط تخصیص آب ضروری دانست.

مدیر امور آب شیراز فرهنگ سازی و اطلاع رسانی درست به بهره برداران را برای مدیریت بهتر منابع و مصارف آب قابل توجه برشمرد و خواستار نهادینه  کردن فرهنگ صحیح مصرف آب در بخش کشاورزان از سوی دستگاههای متولی این امر شد.

منبع خبر: