یکشنبه, 29 مهر 1397

 

 

مدیر اداره منابع آب شهرستان اقلید تأکید کرد: لزوم استفاده از ظرفیت روحانیون در ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب

مدیر اداره منابع آب شهرستان اقلید بر لزوم استفاده از ظرفیت روحانیون در ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب تأکید کرد و همکاری آن ها را خواستار شد.  

حسین حیدری در جلسه ای که در اداره تبلیغات اسلامی اقلید برگزار شد به بیان خلاصه ای از مسائل و مشکلات پیرامون بحران آب در کشور و بالتبع در شهرستان اقلید پرداخت و با تأکید بر لزوم استفاده بهینه آب عنوان داشت: متأسفانه باوجود کمبود آب و مشکلات ناشی از آن، استفاده درست و بهینه از آن صورت نمی گیرد.

وی با اشاره به نقش مؤثر روحانیون در جامعه و ارتباط نزدیک آن ها با مردم، همراهی این قشر تأثیرگذار در ترویج و نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه آب در جامعه را خواستار شد.

در ادامه حجت الاسلام امیر علی پور، رئیس اداره تبلیغات اسلامی اقلید با اشاره به آیات و روایات از ارزش و اهمیت آب سخن گفت و بیان داشت: نصب بنرهایی از آیات قرآنی پیرامون موضوع آب و تشریح مشکلات موجود در این زمینه می تواند نقش بسزایی در ارتقای بینش افراد داشته باشد و موجب مصرف بهینه آن شود.

کارشناس طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب اقلید همکاری تبلیغات اسلامی برای برگزاری جلسه ای با حضور روحانیون مستقر در شهرستان به منظور هماهنگی و تعامل بیشتر را خواستار شد.

منبع خبر: