یکشنبه, 29 مهر 1397

 

 

نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی:دولت برنامه های جامع برای حفاظت از منابع آب دارد

مهندس اکبری در همایش بحران آب جرائم وآسیبها بر لزوم اتخاذ تدابیری برای حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آب تاکید کرد.  

و ی بااشاره به تداوم خشکسالی در فارس گفت : خشک شدن تالاب بختگان 60 درصد از اقلیم فارس را در معرض خطر ریزگرد ها قرار داده است، دولت برنامه های جامع برای حفاظت از منابع آب دارد از جمله راهکارهایی برای عدم استفاده ار سالانه 2/2میلیارد متر ومکعب آب تدوین کرده است.

نماینده شیرازدرمجلس شورای اسلامی اضافه کرد: 12 تالاب فارس کاملا خشک است عامل انسانی و سوء مدیریت در خشکی این تالاب ها غیر قابل انکار است،چراباید در منطقه مانند کهمره سرخی شیراز و در چشمه شورشیرین این منطقه دهها لوله و انشعاب از این چشمه آب بگیرند؟ چرا در تخت جمشید به رغم این همه مخالفت مجوز حفر چهار حلقه چاه آب داده شد؟ این گونه رفتارها در حوزه آب هرج و مرج ایجاد می کند.

منبع خبر: