یکشنبه, 29 مهر 1397

 

 

تقدیر مهندس حاج رسولیها مشاور وزیر نیرو ومدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ازشرکت آب منطقه ای فارس

مهندس حاج رسولیها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، طی نامه ای از مدیرعامل شرکت‌های آب منطقه‌ای فارس وچند شرکت دیگربه جهت آمادگی حداکثری نیروگاه‌های بر‌ق‌آبی در پیک شبکه برق تقدیر و تشکر کرد.  

مهندس حاج رسولیها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، طی نامه ای از مدیرعامل شرکت‌های آب منطقه‌ای فارس وچند شرکت دیگربه جهت آمادگی حداکثری نیروگاه‌های بر‌ق‌آبی در پیک شبکه برق تقدیر و تشکر کرد.

متن نامه قدردانی ایشان به شرح ذیل است:

نظربه اعلام مرکز مدیریت نیروگاه‌های برق‌آبی این شرکت درخصوص عملکرد مطلوب وآمادگی حداکثری نیروگاه‌های برق‌آبی در پیک شبکه برق سالجاری، به این وسیله از زحمات کلیه همکاران وتلاشگران حوزه صنعت نیروگا‌ه‌های برق‌آبی به جهت برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات صورت گرفته درحفظ پایداری و آمادگی نیروگا‌ه‌های برق‌آبی تحت پوشش در زمان پیک شبکه از طریق انجام عملیات نگهداری و تعمیرات، پروژه‌های بهینه‌سازی و علاج‌بخشی و انجام اقدامات اصلاحی و تست‌های تخصصی بر روی تجهیزات نیروگاهی در زمانهای مقرر و در راستای عیب‌یابی و پایش آخرین وضعیت و رفع بهنگام مشکلات به جهت پرهیز از بروز حوادث احتمالی و خروج‌های طولانی مدت در شرایط کمبود نقدینگی تشکر می‌نماید.

ماحصل این زحمات با عنایت به 11874 مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های برق‌آبی درکشور و باتوجه به شرایط آبی مخازن، بالغ بر 10000 مگاوات قابلیت تولیدبوده که این امرباعث تولید همزمان 9330 مگاوات درپیک روزچهاردهم تیرماه و 115700 مگاوات ساعت انرژی تولید شده در روزهشتم مرداد ماه به عنوان یک افتخاربزرگ و رکورد عملکرد نیروگا‌ه‌های برق‌آبی و نقش اثرگذار این نوع ازتأسیسات درپایداری شبکه برق کشور درزمان اوج مصرف ثبت گردیده است. این سطح از آمادگی وعملکرد شایان توجه، نمونه بارز اقتصاد مقاومتی درسالی است که مزین به شعار "اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال" می‌باشد.

لذا از این طریق قدردانی ویژه مقام وقت عالی وزارت نیرو در دولت یازدهم را در راستای افزایش تولید و ارتقاء ضریب آمادگی نیروگاه‌های برق‌آبی به اطلاع یکایک شما عزیزان ساعی در نیروگاه‌های برق‌آبی کشور رسانده و بر استمرار شرایط مطلوب نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات تحت پوشش تاکید می‌نمایم.

منبع خبر: