یکشنبه, 29 مهر 1397

 

 

در جلسه شورای حفاظت امور آب شیراز راهکارهای احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی شیراز مورد بررسی قرار گرفت

در این جلسه که با حضور معاون برنامه ریزی فرمانداری شیراز و نمایندگان دستگاههای اجرایی شیراز برگزار گردید؛ مهندس کرامت کریمی مزیدی با اشاره به اهمیت آب و خسارات ناشی از برداشتهای بی رویه از منابع آبهای زیرزمینی، طرح احیاء و تعادل بخشی را راهکار مناسبی جهت برنامه ریزی و حفاظت منابع آبی عنوان کرد.  

مدیر امور منابع آب شهرستان شیراز اظهار داشت: در حال حاضر شیب بیشتر دشتهای شیراز از جمله بیضا، زرقان، شیراز، سیخ دارنگان، قره باغ، گشنگان و ... منفی است و این امر سبب شده کمیت و کیفیت آبهای زیرزمینی به شکل قابل ملاحظه ای کاهش یابد. بنابراین برای حفاظت و نگهداری منابع موجود و مقابله با از بین رفتن این منابع، مدیریت بیش از پیش و برنامه ریزی همگانی لازم است.

کریمی مزیدی به دشت قره باغ به عنوان پایلوت این طرح اشاره کرد و با بیان اینکه بیش از 70 درصد مصرف این دشت کشاورزی، 12 درصد شرب و 2/4 درصد مصرف صنعتی است افزود: یکی از پروژه های اصلی در این دشت، اصلاح پروانه است که تا کنون 124 پروانه اصلاح شده و در کنار آن 253 حلقه چاه غیرمجاز دشت قره باغ پر و مسلوب المنفعه گردید. 200 حلقه چاه دیگر نیز در دستور کار آینده جهت عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه تعداد 2249 حلقه چاه مجاز در دشت قره باغ وجود دارد خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی و تصمیم گیری شورای حفاظت آب، ضروری است 7/51 میلیون متر مکعب حجم مصرف در سفره این دشت کاهش یابد.

مدیر امور منابع آب شیراز ابراز امیدواری نمود با همکاری بخشداران و معتمدین و کشاورزان در هر منطقه به مصرف بهینه منابع آبهای زیرزمینی و فرهنگ سازی در این خصوص کمک کنیم.

منبع خبر: