چهارشنبه, 21 آذر 1397

 

 

با حضور استاندار فارس در شهرستان خرامه: عملیات اجرایی پروژه انتقال آب از سد دروزن به شهرستان خرامه آغازشد

مهندس تباداربا حضور درمحل شروع عملیات اجرایی طرح آبرسانی به شهرستان خرامه وشهرها ،روستاهای وصنایع مسیر طرح کلنگ این خط آبرسانی را به زمین زد.  

استاندار فارس خشکسالی های متوالی و کمبود آب  را یکی از مشکلات اساسی در این شهرستان برشمرد و ابراز امیدواری کرد با انتقال آب از سد درود زن بتوان گوشه ای از مشکلات خرامه را مرتفع نمود.

حمیدرضا دهقانی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای فارس دراین مراسم گفت: این طرح شامل 99کیلومتر خط لوله فولادی،احداث دوایستگاه پمپاژ، ساخت مخزن مکش ایستگاه های پمپاژ با حجم 12هزار متر مکعب، ساخت مخزن تعادلی با حجم دوهزار متر مکعب و تهیه و نصب شیرآلات خط انتقال و ایستگاه پمپاژ می شود.

مهندس دهقانی اشاره کرد:پیشنهاد مشاور با برآورد اولیه هزینه کل طرح بیش از2500میلیارد ریال بر اساس فهرست بهای سال 96 است وقرارداد این طرح دوساله است که درصورت تامین اعتباربموقع ظرف مدت دوسال آب به شهرستان خرامه خواهدرسید.

منبع خبر: