چهارشنبه, 21 آذر 1397

 

 

از شرکت آب منطقه ای فارس تقدیر شد

شرکت آب منطقه ای فارس در حوزه صیانت از حقوق شهروندی در سال 1395 مقام برتر را در بین شرکتهای دولتی فارس کسب نمود.  

طی مراسمی که در استانداری فارس و با حضور معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی و مدیران کل سازمانها و نهادهای فارس برگزار شد از شرکت آب منطقه ای فارس بعنوان دستگاه برتر در صیانت از حقوق شهروندی سال 95 با اهداء لوح، تقدیر شد

منبع خبر: