چهارشنبه, 21 آذر 1397

 

 

اجرای سامانه هشدار سیل در فارس ضرورت دارد

کارگروه سیل، مخاطرات دریائی، آب، برق و فاضلاب استان امروزدر سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای برگزار شد.  

مهندس جامع مدیر کل هواشناسی استان به تأثیر پیش بینی های هواشناسی بخصوص پیش بینی سیل توسط سامانه هشدار سریع سیل و اهمیت آن اشاره کردندوگفتند اجرای این سامانه برای جلوگیری ازخسارات ناشی از سیل دراستان فارس ضرورت دارد.

دکتر رنجبر رئیس مرکز تحقیقات هواشناسی کشور به معرفی و اهمیت سامانه هشدار سریع سیل بخصوص در مناطق شهری اشاره نمودندوسامانه هشدار سریع سیل در شهر مقدس قم را معرفی و اجرای این سامانه برای منطقه قمرود را به طور کامل و مفصل تشریح نمودند.

وی به اثرات مثبت آن در منطقه قمرود درخصوص پیش بینی وقوع سیل پرداختند و ضرورت اجرای این طرح در استان فارس را گوشزد نمودند.

رئیس مرکز تحقیقات هواشناسی کشورپیش بینی وضعیت بارش ماه جاری ارائه نمودند و در پایان مقرر شد اداره کل محترم مدیریت بحران استانداری فارس با هماهنگی اداره کل هواشناسی و شرکت آب منطقه ای فارس موضوع تأمین اعتبارجهت ایجاد سامانه کنترل سیل در استان را پیگیری نمایند تا به نتیجه فوری برسد.

منبع خبر: