شنبه, 26 آبان 1397

 

 

چاه های غیرمجاز در دشت قره باغ پر و مسلوب المنفعه می شوند

در جلسه ای که با حضور معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار گردید دستور پر و مسلوب المنفعه نمودن 423 حلقه چاه غیرمجاز در دشت پایلوت قره باغ صادر گردید.  

مهندس کرامت کریمی مزیدی با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی و تداوم حفظ و نگهداری این منابع، با پیگیری ها مجوز پر و مسلوب المنفعه نمودن 423 حلقه چاه غیرمجاز در دشت قره باغ و انتقال ادوات غیرمجاز به انبار آب منطقه ای فارس صادر شد.

مدیر امور آب شیراز با اشاره به اهمیت منابع آب موجود، طرح احیاء و تعادل بخشی را برای حفظ این منابع ضروری برشمرد و بر تداوم آن در دشتهای استان تاکید کرد.

منبع خبر: