دوشنبه, 30 مهر 1397

 

 

شرکت آب منطقه ای فارس حائز رتبه برتر شد

شرکت آب منطقه ای فارس درفعالیتهای سلامت محور دراستان فارس اول شد  

         با اعلام کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارزیابی بعمل آمده توسط این کارگروه از عملکرد و رتبه بندی سازمانها و ادارات دولتی استان فارس در زمینه فعالیتهای سلامت محور در 6 ماهه نخست سال 96، شرکت آب منطقه ای فارس حائز رتبه برتر گردیده است

منبع خبر: