دوشنبه, 30 مهر 1397

 

 

بخشی ازخط آبرسانی فسا تعویض شد

با حضور نماینده فسا درمجلس شورای اسلامی ، فرماندار و جمعی از مسئولین ادارات ، نهادها و ارگان های شهرستان فسا قسمتی از خط لوله آبرسانی به شهر فسا حد فاصل ایستگاه پمپاژ کوشک قاضی تا مخزن کد یوری تعویض شد.  

 

این پروژه بمنظور پیشگیری از هدر رفت بخشی از آب تولیدی که از چاههای مهدی آباد تامین می گردد و همچنین افزایش ظرفیت انتقال آب بطول 3794 متر با بهره گیری از لوله به قطر 800 میلیمتر انجام گردید . اجرای این پروژه مدت 6 ماه بطول انجامید و مبلغ کل هزینه شامل بخش خرید و اجرای پروژه 60 میلیارد ریال بوده است.

منبع خبر: