چهارشنبه, 26 دی 1397

 

 

استاندار فارس از سد رودبال و طرح تصفیه خانه آب شرب شهرهای داراب، زرین دشت، جنت شهر و روستاهای تحت پوشش از سد رودبال بازدید کرد

استاندارفارس ،رئیس سازمان برنامه وبودجه ،مدیرکل دارایی ،مدیر عامل آب منطقه ای وجمعی ازمدیران ارشد استان فارس از سد رودبال و طرح تصفیه خانه آب شرب شهرهای داراب، زرین دشت، جنت شهر و روستاهای تحت پوشش از سد رودبال بازدید کردند.  

مهندس اسماعیل تباداردربازدید از طرح تصفیه خانه آب شهرهای داراب، زرین دشت و روستاهای تحت پوشش، با تاکید بر اهمیت و کیفیت مناسب آب شرب، از اجرای عملیات ساختمانی و تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات برقی و مکانیکی این طرح ابراز رضایت کرد.


استاندار فارس افزود: بهبود کیفیت آب شرب از طریق تصفیه خانه ها از جمله الزامات فعالیت آبرسانی است و خوشبختانه در این طرح ازفناوری روزدنیا درتصفیه آب استفاده شده است.


آبگیری سد رودبال در جنوب شرقی استان فارس، دراسفند سال95 وفروردین 96به مرحله سررریز رسید وهم اکنون 76میلیون مترمکعب آب باکیفیت دارد.

طرح تصفیه خانه آب شرب شهرهای داراب، زرین دشت، جنت شهر و روستاهای تحت پوشش در زمینی به مساحت 9 هزار متر مربع در حاشیه داراب و در ضلع جنوبی سد رودبال واقع شده و حجم آب تخصیصی از سد رودبال برای شرب به طور متوسط در یک سال، 18 میلیون متر مکعب آب را در بر می گیرد.  

منبع خبر: