چهارشنبه, 26 دی 1397

 

 

شورای حفاظت منابع آب استان فارس برگزار شد

جلسه شورای حفاظت آب استان با رویکرد کاهش میزان مصرف چاه های کشاورزی درمحل دفتر معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری فارس برگزارشد  

معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری فارس در خصوص کاهش ساعات مصرف چاه های کشاورزی برقی تاکیدنمود وگفت ضروری است ساعات مصرف برق دراین چاه ها دربهاروتابستان به حداکثر15ساعت کاهش یابد.

مهندس رحیمی با تمرکز به شرایط بحرانی استان، به اختیارات شورای حفاظت برای تصمیم گیری در جهت کاهش میزان مصرف آب تاکید کرد.

وی همچنین از لزوم داشتن برنامه جامع مصرف آب و هماهنگی بین متولیان به جهت عملیاتی شدن برنامه ها سخن به میان آورد و افزود: مصوبات کلی در شورای حفاظت انجام می شود لیکن در کمیته تخصصی تر بررسی می‌شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای فارس گفت: چاه های برقی در حال حاضر چهار میلیارد متر مکعب برداشت آب دارند که با کاهش میزان مصرف شبانه روزی به 15 ساعت، در بدترین وضعیت 500 تا 600 میلیون متر مکعب کاهش برداشت داریم و این موضوع از نظر قانونی هیچ خلا و مشکلی ندارد.

نماینده منابع طبیعی با اشاره به اختیارات شورای تامین اضافه کرد: شورای تامین می تواند به فراخور منطقه، کشت برنج را ممنوع کند.

بنی زمان، نماینده شرکت ملی نفت آغاز سامانه دریافت سوخت را از ابتدای اسفند ماه اعلام کرد و گفت: در جهت کنترل برداشت از چاه های کشاورزی، سوخت را با هماهنگی ادارات امور آب تامین می کنیم و در همین راستا بایستی به کشاورزان اطلاع رسانی شود که در سامانه ثبت نام کنند.

دکتر رییسی استاد و محقق دانشگاه اهمیت استفاده از علم برای برنامه ریزی ها، به خصوص در سال های خشکسالی را الزامی برشمرد و گفت:بایستی به کشاورزان در خصوص برنامه ریزی ها، قطع خدمات و سایر الزامات قانونی اطلاع رسانی کرد.

مدیران عامل شرکت های آب و فاضلاب نیز به و ضعیت آب شرب در حوزه مدیریت خود در برخی از مناطق اشاره کردند و گفتند: تمهیدات لازم برای مدیریت آب شرب در نظر گرفته شده است.

منبع خبر: