چهارشنبه, 26 دی 1397

 

 

44حلقه چاه آب غیرمجاز روزگذشته در فارس پُر شد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان فارس بیان داشت:در تداوم طرح تعادل بخشی منابع آب در این استان 44 حلقه چاه غیر مجاز دیگر پُر شد.  

حمیدرضا دهقانی اظهار داشت:شمار چاه های غیر مجاز پر شده در سال جاری به 2 هزار و 89 حلقه رسید.

وی ادامه داد: این طرح در شهرستان داراب با پر کردن 11 حلقه چاه غیر مجاز ادامه یافت و به رغم برخی تنش ها در جهرم و لارستان با پُر شدن 11 حلقه تداوم یافت.

مهندس دهقانی اشاره کرد، در منطقه کامفیروز مرودشت نیز پنجشنبه گذشته 15 حلقه چاه غیر مجاز پر شد و این طرح در فسا و نی ریز هم به ترتیب با پر شدن 4 حلقه و سه حلقه ادامه یافت.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای فارس تعداد زیاد چاه های پروانه دار را نیز برا ی منابع آب مشکل آفرین دانست و گفت: بر اساس آمار موجود 15.5 درصد از چاه های مجاز و پروانه دار کشور در استان فارس و پنج درصد از چاه های غیر مجاز کشور در این استان است، بنابراین باید برداشت های مجاز را نیز برای حفاظت بیشتر از منابع آب کنترل کرد.

دهقانی با بیان اینکه به دنبال این هستیم که اضافه برداشت این نوع چاه ها راهم کنترل کنیم گفت:نصب کنتور هوشمند از جمله راهکارهای کنترل برداشت دراین چاه هاست، از 36 هزار چاه برقی دراستان فارس برای حدود 12 هزار چاه کنتور نصب شده است.

وی ادامه داد:‌ در پروانه این چاه ها ساعت کارکرد درج شده، اگر یک چاه بیش از ساعات مجاز برداشت کند می توان برق چاه را قطع کرد. شرکت های توزیع برق اکنون به راحتی می توانند برداشت این چاه ها را کنترل کنند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای فارس درباره کشت بی رویه شلتوک در استان فارس گفت: کشت جایگزین را به جای کشت شلتوک توصیه می کنیم، برای جایگزینی کشت شلتوک و ذرت باید قطعا چاره اندیشی کرد ، متاسفانه هنوز کشت شلتوک دراستان فارس بی رویه است.

وی با بیان اینکه ﻃﺮح اﺣﯿﺎ و ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ آب های زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ تعطیل بردار نیست افزود: درقالب این طرح تا پایان سال در استان فارس با پرکردن 2 هزار و 500 چاه غیر مجاز ادامه می یابد.

بر اساس آمارهای موجود، از سال 92 تاکنون 6 هزار و 263 حلقه چاه غیر مجاز و فاقد پروانه بهره برداری در نقاط مختلف این استان پُر شده است.

دهقانی ادامه داد: همچنین 882 حلقه چاه غیر مجاز دیگر نیز در این استان شناسایی شده که در مرحله هماهنگی با دستگاه قضایی برای پُر کردن آنها هستیم.

منبع خبر: