چهارشنبه, 26 دی 1397

 

 

فارس با 75 درصد کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته روبروست

متوسط بارندگی در سال زراعی 96-97تاکنون دراین استان 94.4 میلیمتر است که 75 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش دارد.  

محمدرضا ارجمند اظهار داشت: بارندگی در استان فارس نسبت به متوسط بلند مدت 67 درصد کاهش دارد.

سال زراعی از ماه مهر هر سال تا آخر شهریور سال بعد است.

وی بر لزوم صرفه جویی و مصرف بهینه آب تاکید کرد و اظهار داشت : سدهای استان فارس نیز به جز سدسلمان فارسی ذخایر قابل توجهی برای برداشت در حوزه کشاورزی ندارند.

ارجمند با بیان اینکه 4 سد بزرگ استان فارس اکنون ذخیره منفی دارند گفت : سدهای ملاصدرا ، ایزدخواست ، سیوند و خسویه هیچ ذخیره‌ای برای برداشت ندارند.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای استان فارس حجم آب قابل برداشت در سدهای استان فارس را 760 میلیون مترمکعب اعلام کرد

به گفته ارجمند سد سلمان فارسی 632 میلیون مترمکعب ، سد تنگاب 24 میلیون مترمکعب ، سد رودبال 64 میلیون متر مکعب و سد چشمه عاشق 37 میلیون مترمکعب قابلیت برداشت آب دارد.

وی اظهار داشت : کاهش بارندگی تاثیر بسزایی در تغییر اقلیم و خشکی اقلیم و آب و هوایی استان فارس خواهد داشت.

منبع خبر: