شنبه, 29 دی 1397
 
کد سند:    
خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به جهرم از سد سلمان فارسی
مشخصات آگهی
 موضوع: خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به جهرم از سد سلمان فارسی
تشریح:

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای "خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه  لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به جهرم از سد سلمان فارسی (قیر)" طبق قانون برگزاری مناقصات  اقدام نماید .

 1. محل تحویل کالا :  استان فارس  شهرستان جهرم - جاده سیمکان- ایستگاه پمپاژ شماره 3
 2. برآورد اولیه انجام موضوع مناقصه: 59/000/000/000 ریال
 3. شرح عملیات موضوع مناقصه  : تامین لوله‌های  فولادی به قطر خارجی168/3، 457/2 ،762 ،1016 میلیمتر مجموعاً به طول 20550 مترطول.
 4. مدت انجام کار :  3  ماه شمسی
 5. تنها تولید کنندگان دارای پروانه تولید مرتبط یا تامین کنندگانی که نمایندگی رسمی از کارخانجات تولیدی را دارا می‌باشند واجد شرایط شرکت در ارزیابی کیفی می‌باشند.

6)ارزیابی کیفی مناقصه با رعایت بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی مربوطه صورت می پذیرد.

 1. حداقل نمره ارزیابی کیفی مورد قبول جهت شرکت در مناقصه 65 می باشد.

8)دستگاه نظارت  شرکت مهندسین مشاور پارس فرازبند  می باشد.

9)دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ درج اولین نوبت آگهی  تا تاریخ  01/31/ 96و صرفا"  از طریق سامانه ستاد به    آدرس :  www.setadiran.ir  از ساعت 8:00 تا  19:00 و با پرداخت هزینه  2/000/000 ریال  امکان پذیر می باشد .

 1. مناقصه گران می توانند  نسبت به پیش ارزیابی خود بر اساس اسناد پیش ارزیابی موجود در قسمت مناقصات و مزایده سایت شرکت سهامی آب منطقه ای فارس به آدرس : WWW.FRRW.IR  اقدام نمایند. برای این کار ابتدا بر روی لینک آگهی مناقصه مربوطه در قسمت فوق الذکر کلیک کرده و سپس در پایین صفحه باکلیک برروی لینک " دریافت اسناد آگهی" که در پایین صفحه قرار دارد  و وارد نمودن آدرس ایمیل نسبت به دانلود اسناد پیش ارزیابی  اقدام نمایند و  سپس در صورت تمایل نسبت به خرید اسناد ارزیابی کیفی بر اساس ردیف 9  این آگهی اقدام نمایند.
 2. آخرین مهلت بارگذاری مدارک و اسناد ارزیابی در سامانه ستاد و همچنین تحویل فیزیکی آنها تا ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 96/02/16 و به نشانی : شیراز خیابان ارم - شرکت سهامی آب منطقه ای فارس -مدیریت حراست- اتاق 132  می باشد.
 3. هزینه درج آگهی و کارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.
 4. در صورت ابهام در اسناد ارزیابی کیفی ، مناقصه گران می توانند با مدیریت قراردادهای شرکت به آدرس : شیراز خیابان ارم شرکت سهامی آب منطقه ای فارس مدیریت قراردادها مکاتبه نمایندو یا با شماره تلفن 32250702-071تماس حاصل نمایند.
 5. وب سایت جهت بازبینی آگهی فراخوان به آدرس  WWW.WRM.IRوWWW.FRRW.IRوIETS.MPORG.IR  WWW.SETADIRAN.IRمی باشد. 
 6. اطلاعات و اسناد مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و با ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی اطلاع رسانی خواهد شد.
واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/01/31
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/02/16
تاریخ اعلام نتایج: 1396/02/16
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 560