شنبه, 29 دی 1397
 
کد سند:    
احداث سامانه انتقال آب از سد درودزن به شهرستان خرامه و توابع به روش طرح و ساخت
مشخصات آگهی
 موضوع: احداث سامانه انتقال آب از سد درودزن به شهرستان خرامه و توابع به روش طرح و ساخت
تشریح:

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد عملیات "احداث سامانه انتقال آب از سد درودزن به شهرستان خرامه و توابع به روش طرح و ساخت (EPC)" را از طریق مناقصه عمومی طبق قانون برگزاری مناقصات به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 1. کارهای موضوع مناقصه : طراحی، تامین تجهیزات و ساخت سامانه انتقال شامل خط انتقال لوله فولادی بطول حدود 5/98 کیلومتر (اقطار 350 تا 800 میلیمتر)، دو واحد ایستگاه پمپاژ، دو سازه مخزن 10 هزار متر مکعبی و یک سازه مخزن تعادلی بهمراه سیستم­های حفاظت کاتدیک، کنترل و تله متری
 2. محل اجرای پروژه: تصفیه­خانه سد دردودزن (کوه سبز) تا مخزن شهر خرامه  واقع در حد فاصل شهرستان­های مرودشت و خرامه
 3. مبلغ برآورد کار (شامل خدمات مهندسی، تامین کالا و اجرا) حدود 1،260 (هزار و دویست و شصت میلیارد) ریال می­باشد.
 4. مدت انجام کار (30) ماه می­باشد.
 5.  تنها پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری طرح و ساخت با پایه (1) در رشته آب (تاسیسات آب و فاضلاب) و یا گروه مشارکت طرح و ساخت متشکل از پیمانکار با گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه (1) رشته آب و مهندسین مشاور با گواهینامه صلاحیت پایه (1) رشته تاسیسات آب و فاضلاب واجد شرایط شرکت در مناقصه می­باشند.
 6. دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ درج اولین نوبت آگهی تا روز یکشنبه مورخ 24/2/96 صرفا" از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir  و با پرداخت هزینه 2/000/000 ریال  امکان پذیر می باشد .
 7. ارزیابی کیفی مناقصه با رعایت بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی مربوطه صورت می پذیرد.
 8. حداقل نمره ارزیابی مورد قبول جهت دعوت به مناقصه (65) می باشد.
 9. آخرین مهلت بارگذاری نسخه الکترونیکی مدارک ارزیابی در سامانه ستاد و همچنین تحویل نسخه فیزیکی آنها به مناقصه­ گزار تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 96/3/8 و به نشانی : شیراز خیابان ارم - شرکت سهامی آب منطقه­ای فارس -مدیریت حراست- اتاق 132  می­باشد.
 10. هزینه درج آگهی و کارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.
 1. در صورت ابهام در اسناد ارزیابی کیفی، مناقصه گران می توانند با مدیریت قراردادهای شرکت به آدرس : شیراز خیابان ارم شرکت سهامی آب منطقه ای فارس مدیریت قراردادها مکاتبه نمایندو یا با شماره تلفن 32250702-071تماس حاصل نمایند.
واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/03/08
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 833