یکشنبه, 30 دی 1397
 
کد سند:    
تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر
مشخصات آگهی
 موضوع: تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر
تشریح:

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد نسبت به تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی "خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر" طبق قانون برگزاری مناقصات  اقدام نماید .

 1. محل تحویل کالا :  استان فارس شهرستان سعادت شهر
 2. برآوردتقریبی انجام موضوع مناقصه: 51/000/000/000ریال
 3. شرح کالاهای موضوع مناقصه  : تامین لوله‌های  فولادی به قطر 450  و 400 میلیمتر و ضخامت جدار 6/3 میلیمتر هر کدام به طول 9000 متر
 4. مدت تحویل کالا :  4  ماه شمسی
 5. تولید کنندگان یا نمایندگان رسمی یا تامین کنندگان معتبر که توانایی تولید یا تامین کالای موضوع مناقصه را  دارا می‌باشند واجد شرایط شرکت در ارزیابی کیفی می‌باشند.
 6. ارزیابی کیفی مناقصه با رعایت بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی مربوطه صورت می پذیرد.
 7. حداقل نمره ارزیابی کیفی مورد قبول جهت شرکت در مناقصه 65 می باشد.
 8. دستگاه نظارت  شرکت مهندسین مشاور آبسار فارس می باشد.
 9. دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ 96/2/21  تا تاریخ  96/2/27و صرفا"  از  طریق سامانه ستاد به   آدرس :  www.setadiran.ir  و با پرداخت هزینه  2/000/000 ریال  امکان پذیر می باشد .
 10. مناقصه گران می توانند  نسبت به پیش ارزیابی خود بر اساس اسناد پیش ارزیابی موجود در قسمت مناقصات و مزایده سایت شرکت سهامی آب منطقه ای فارس به آدرس : WWW.FRRW.IR  اقدام نمایند ( با کلیلک بر روی لینک " دریافت اسناد آگهی" در پایین صفحه و ورود آدرس ایمیلنسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند) و  سپس در صورت تمایل نسبت به خرید اسناد ارزیابی کیفی بر اساس ردیف 9  این آگهی اقدام نمایند.
 11. آخرین مهلت تحویل مدارک و اسناد ارزیابی کیفی تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 96/03/13 و به نشانی : شیراز خیابان ارم - شرکت سهامی آب منطقه ای فارس -مدیریت حراست  می باشد.
 12. هزینه درج آگهی و کارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.
 13. در صورت ابهام در اسناد ارزیابی کیفی ، مناقصه گران می توانند با مدیریت قراردادهای شرکت به آدرس : شیراز خیابان ارم شرکت سهامی آب منطقه ای فارس مدیریت قراردادها مکاتبه نمایندو یا با شماره تلفن 32250702-071تماس حاصل نمایند.
 14. وب سایت جهت بازبینی آگهی فراخوان به آدرس  WWW.WRM.IRوWWW.FRRW.IRوIETS.MPORG.IR  WWW.SETADIRAN.IRمی باشد. 
 15. اطلاعات و اسناد مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و با ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی اطلاع رسانی خواهد شد.
واحد منتشر کننده: مدیریت قراردادها
دستگاه نظارت: مهندسین مشاور آبسار فارس
میزان برآورد هزینه: 51،000،000،000
محل تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی
محل اجرای پروژه: استان فارس - سعادت شهر
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/02/21
تاریخ آغاز: 1396/02/27
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/03/13
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 428