شنبه, 29 دی 1397
 
کد سند:    
خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی از تصفیه خانه ایج به فسا (مخزن مهدی آباد)
مشخصات آگهی
 موضوع: خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی از تصفیه خانه ایج به فسا (مخزن مهدی آباد)
تشریح:

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی از تصفیه خانه ایج به فسا (مخزن مهدی آباد)" طبق قانون برگزاری مناقصات اقدام نماید.

 1. محل تحویل کالا :  استان فارس  حدفاصل تصفیه خانه ایج تا مخزن مهدی آباد فسا
 2. برآورد اولیه انجام موضوع مناقصه: 126/000/000/000 ریال
 3. شرح کالای موضوع مناقصه  : تامین لوله‌ فولادی به قطرنامی 700 میلیمتر و ضخامت جدار 6.3 میلیمتر به طول 44  کیلومتر
 4. مدت تحویل کالا  :  12 ماه شمسی
 5. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(تضمین شرکت در مناقصه) 3/720/000/000  ریال می باشد.
 6. تولید کنندگان یا نمایندگان رسمی یا تامین کنندگان معتبر که توانایی تولید یا تامین کالای موضوع مناقصه را  دارا می‌باشند واجد شرایط شرکت در ارزیابی کیفی می‌باشند.
 7. ارزیابی کیفی مناقصه با رعایت بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی مربوطه صورت می پذیرد.
 8. حداقل نمره ارزیابی کیفی مورد قبول جهت شرکت در مناقصه 65 می باشد.
 9. متقاضیان می توانند یک سری کامل از اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه را بصورت فایل الکترونیکی (PDF) در مقابل ارائه درخواست کتبی و فیش واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2175083013002 به نام شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس نزد بانک ملی ایران، از ‌تاریخ 96/2/27 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/3/4 از آدرس : شیراز خیابان ارم شرکت سهامی آب منطقه ای فارس ساختمان شماره 3 مدیریت قراردادها - اتاق 362 خریداری کنند. مبلغ واریز شده، غیرقابل استرداد است.
 10. پیمانکاران علاقمند می توانند قبل از خرید اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه و برای اطلاع کامل از معیارهای ارزیابی کیفی و شرایط مناقصه نسبت به دانلود پیش نویس اسناد مذکور از قسمت مناقصات و مزایده سایت شرکت سهامی آب منطقه ای فارس به آدرس : WWW.FRRW.IR  (با کلیک بر عنوان مناقصه و سپس کلیک روی لینک "دریافت اسناد آگهی" در پایین صفحه  و وارد نمودن  آدزس ایمیل) اقدام نمایند و  سپس در صورت تمایل نسبت به خرید اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه بر اساس ردیف 9  این آگهی اقدام نمایند. ( پیشنهاد های ارائه شده با اسناد پیش نویس مردود می باشد)
 11. آخرین مهلت تحویل مدارک و اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 96/3/21 و به نشانی : شیراز خیابان ارم - شرکت سهامی آب منطقه ای فارس -مدیریت حراست- اتاق 132  می باشد.
 12. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 13. در صورت ابهام در اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه ، مناقصه گران می توانند با مدیریت قراردادهای شرکت به آدرس : شیراز خیابان ارم شرکت سهامی آب منطقه ای فارس مدیریت قراردادها مکاتبه نمایند و یا با شماره تلفن 32250702-071تماس حاصل نمایند.
 14. وب سایت جهت بازبینی آگهی فراخوان به آدرس  WWW.WRM.IRوWWW.FRRW.IRوIETS.MPORG.IR  می باشد. 

 

مدیریت قراردادهای شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

واحد منتشر کننده: مدیریت قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 126،000،000،000
محل تامین اعتبار: طرح های عمرانی
محل اجرای پروژه: استان فارس- حد فاصل تصفیه خانه ایج تا مخزن مهدی آباد
تضمین مورد نیاز: 3،720،000،000
محل بازگشایی: شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/02/27
تاریخ آغاز: 1396/03/21
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/03/21
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 479