یکشنبه, 30 دی 1397
 
کد سند:    
شناسایی شرکت های توانمند در انجام عملیات کالیبراسیون کنتور های هوشمند آب و برق
مشخصات آگهی
 موضوع: شناسایی شرکت های توانمند در انجام عملیات کالیبراسیون کنتور های هوشمند آب و برق
تشریح:

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت های توانمند در انجام عملیات کالیبراسیون کنتور های هوشمند آب و برق (207 و 303) و رفع نقص تابلو های برق مربوطه در سطح استان فارس اقدام نماید.

لذا از کلیه شرکت های توانمند و واجد شرایط دعوت بعمل می آید که مدارک خود را مطابق با شرایط ذیل ارسال نمایند.

 

1)رزومه کاری شامل کپی قرارداد های منعقده با موضوع مشابه ، کپی صورت حساب مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1394 ، ارائه تشویق نامه یا ارزشیابی کارفرمایان جهت قرارداد هایی با موضوع مشابه ، معرفی کارکنان کلیدی به همراه سوابق اجرایی آنان.

  1. ارائه کپی اساسنامه-آخرین برگ تغییرات شرکت، کد اقتصادی ، شناسه ملی و گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده.

شرکت های علاقه مند می بایست کلیه مدارک فوق را پس از امضاء صاحبان امضاء مجاز و ممهور نمودن کلیه صفحات با مهر شرکت در یک پاکت لاک و مهر شده که مشخصات شرکت بر روی آن درج شده باشد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 29/03/96 به آدرس شیراز-خیابان ارم-شرکت سهامی آب منطقه ای فارس-مدیریت حراست-اتاق 132 تحویل نمایند.

مدارک ارسالی بعد از تاریخ فوق بررسی نخواهند شد همچنین ارسال مدارک فوق تنها جهت شناسایی شرکت های واجد شرایط بوده و حقی را برای شرکت ها جهت دعوت به ارائه استعلام ایجاد نخواهد کرد.

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در رد یا تایید شرکت ها مختار بوده و از این بابت شرکت ها حق هیچگونه ادعایی نخواهند داشت. ضمنا مدارک ارسالی مسترد نخواهد شد.

شرکت های درخواست کننده در صورت نیاز به توضیح در مدارک مورد نیاز و نحوه کار میتوانند  به آدرس : شیراز خیابان ارم شرکت سهامی آب منطقه ای فارس گروه احیاء و تعادل بخشی آب های زیر زمینی مراجعه و یا با شماره تلفن 32250701 تماس حاصل نمایند.

 

 

گروه احیاء و تعادل بخشی آب های زیر زمینی

 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

واحد منتشر کننده: دفتر حفاظت
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 534