یکشنبه, 30 دی 1397
 
کد سند:    
تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری
مشخصات آگهی
 موضوع: تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری
تشریح:

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای طبق قانون برگزاری مناقصات به تامین کننده  واجد شرایط واگذار نماید.

 1. موضوع مناقصه :  تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری

پژو- سمند- ال90- پارس

پاترول 2 درب

پاترول 4 درب

مزدا 2 کابین

رونیز یا پیکاپ

جمع کل خودرو

61 دستگاه

4 دستگاه

3 دستگاه

18 دستگاه

4 دستگاه

90 دستگاه

 

 

 1. حوزه فعالیت خودروها: حوزه ستادی و شهرستان ها و طرح های تحت پوشش شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

ضمناً احتمال جابه جایی و استفاده از خودروها از حوزه ستادی به شهرستان و یا بالعکس وجود دارد.

 1. برآورد هزینه اجرایی پروژه : حدود 22 میلیارد ریال
 2. دستگاه نظارت  اداره خدمات پشتیبانی شرکت آب منطقه ای فارس می باشد
 3. ارزیابی کیفی مناقصه مورد نظر به صورت ارزیابی ساده انجام می پذیرد.
 4. مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه 1،100،000،000 ریال می باشد که می بایست در هنگام مناقصه ارائه گردد.
 5. دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 96/5/10 تا تاریخ 96/5/19 و صرفا" از طریق سامانه ستاد به آدرس :  www.setadiran.ir   و با پرداخت هزینه  1،000،000 ریال  امکان پذیر می باشد .
 6. آخرین مهلت بارگذاری مدارک و اسناد مناقصه در سامانه ستاد و همچنین تحویل فیزیکی آنها تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 96/5/29 و به نشانی : شیراز خیابان ارم - شرکت سهامی آب منطقه ای فارس -مدیریت حراست- اتاق 132  می باشد.
 7. مناقصه گزار، پیشنهاد ها را در حضور نمایندگان مناقصه گرانی که مایل به حضور باشند در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 96/5/30 در دفتر مرکزی شرکت باز خواهد کرد. ( همراه داشتن معرفی نامه الزامی است).
 8. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 9. پرداخت کارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.
 10. تمام اسناد و مدارک می بایست به مهر و امضاء صاحبان مجاز برسد.
 11. ارائه تایید صلاحیت معتبر اداره کل کار و امور اجتماعی در زمینه حمل و نقل الزامی می باشد.
 12. در صورت ابهام در اسناد، مناقصه گران می توانند با مدیریت قراردادهای شرکت مکاتبه نمایند و یا با شماره تلفن  32250702 تماس حاصل نمایند.
 13. وب سایت جهت بازبینی آگهی فراخوان به آدرس  WWW.WRM.IRوWWW.FRRW.IRوIETS.MPORG.IR  می باشد.

مدیریت قراردادهای

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

واحد منتشر کننده: مدیریت قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: حدود 22 میلیارد ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه: محدوده استان فارس
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: نیم نگاه
هزینه دریافت اوراق: 1,000,000
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/05/10
تاریخ آغاز: 1396/05/10
تاریخ پایان: 1396/05/19
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/05/29
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 323