شنبه, 29 دی 1397
 
کد سند:    
اجرای قطعه سوم خط آبرسانی از سد رودبال به شهر فسا(حد فاصل تصفیه خانه ایج تا مخزن تنگ موردی مهدی آباد فسا) به روش PC
مشخصات آگهی
 موضوع: اجرای قطعه سوم خط آبرسانی از سد رودبال به شهر فسا(حد فاصل تصفیه خانه ایج تا مخزن تنگ موردی مهدی آباد فسا) به روش PC
تشریح:

شماره فراخوان در سامانه ستاد : ۲۰۰۹۶۰۰۱۹۰۰۰۰۱۸

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای " اجرای قطعه سوم خط آبرسانی از سد رودبال به شهر فسا ( حدفاصل تصفیه‌خانه ایج تا مخزن تنگ موردی مهدی آباد فسا )  به روش PC"  براساس آیین نامه اجرایی بند "ج" ماده 12 قانون برگزاری مناقصات  اقدام نماید .

 1. محل اجرای پروژه:  استان فارس حدفاصل ایج تا فسا
 2. برآوردتقریبی عملیات موضوع مناقصه:  440/000/000/000 ریال
 3. شرح عملیات موضوع مناقصه  : اجرای حدود 45 کیلومتر خط لوله فولادی به قطر 700 میلیمتر تهیه مصالح و انجام پوشش داخلی و خارجی لوله های فولادی پروژه - تهیه و نصب کلیه اتصالات ، شیرآلات و متعلقات مسیر خط لوله-  احداث دو مخزن بتنی با ظرفیت 1500 و 10000 مترمکعب- تهیه مصالح و احداث سه ایستگاه حفاظت کاتدیک احداث جاده های سرویس مورد نیاز( تامین لوله های فولادی بعهده کارفرما می باشد)
 4. مدت انجام کار :  18  ماه
 5. دستگاه نظارت : مهندسین مشاور آبسار فارس
 6. پیمانکاران دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت در رشته آب با حداقل پایه 3 واجد شرایط شرکت درارزیابی کیفی می‌باشند.
 7. حداقل امتیاز ارزیابی کیفی مورد قبول جهت شرکت در مناقصه  65 می باشد.
 8. دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ 96/10/5  تا تاریخ  96/10/12 ، صرفاً از طریق سامانه ستاد به آدرس :  www.setadiran.ir  و با پرداخت هزینه  3/000/000 ریال  امکان پذیر می باشد .
 9. متقاضیان می توانند قبل از خرید اسناد ارزیابی کیفی و برای اطلاع کامل از معیارهای ارزیابی کیفی و جزئیات موضوع مناقصه نسبت به دانلود پیش نویس اسناد فوق الذکر از قسمت مناقصات و مزایده سایت شرکت سهامی آب منطقه ای فارس به آدرس : WWW.FRRW.IR  اقدام نمایند و سپس در صورت تمایل نسبت به خرید اسناد ارزیابی کیفی بر اساس ردیف 8 این آگهی اقدام نمایند.

تبصره: با توجه به برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد متقاضیانی که مایل به شرکت در فرآیند ارزیابی هستند ، می بایست حتما نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند و پیش نویس اسناد مندرج در سایت شرکت سهامی آب منطقه ای فارس صرفاً برای اطلاع و آگاهی متقاضیان می باشد.

 1. آخرین مهلت تحویل  مدارک و اسناد ارزیابی کیفی تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 96/10/27 و به نشانی : شیراز خیابان ارم - شرکت سهامی آب منطقه ای فارس -مدیریت حراست- اتاق 132  می باشد.

تبصره : بارگذاری اسناد و مدارک ارزیابی کیفی تا آخرین مهلت اعلام شده در سامانه ستاد نیز علاوه بر تحویل فیزیکی الزامی است.

 1. هزینه درج آگهی و کارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.
 2. در صورت ابهام در اسناد ارزیابی کیفی ، مناقصه گران می توانند با مدیریت قراردادهای شرکت به آدرس : شیراز خیابان ارم شرکت سهامی آب منطقه ای فارس مدیریت قراردادها مکاتبه نمایند و یا با شماره تلفن 32250702-071تماس حاصل نمایند.
 3. وب سایت جهت بازبینی آگهی فراخوان به آدرس  WWW.WRM.IRوWWW.FRRW.IRوIETS.MPORG.IR  WWW.SETADIRAN.IRمی باشد. 
 4. اطلاعات و اسناد مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و با ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیریت قراردادهای شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

نکته: علاقمندان می توانند برای دریافت پیش نویس اسناد ارزیابی کیفی  با کلیک بر روی لینک  " دریافت اسناد آگهی"( در پایین همین صفحه)  و وارد کردن آدرس ایمیل خود نسبت به دریافت اسناد  پیش نویس اقدام نمایند.

واحد منتشر کننده: مدیریت قراردادها
دستگاه نظارت: مهندسین مشاور آبسار فارس
میزان برآورد هزینه: 440،000،000،000
محل تامین اعتبار: طرح های عمرانی
محل اجرای پروژه: استان فارس- حد فاصل ایج تا فسا
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر مرکزی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: کارو کارگر
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/10/05
تاریخ آغاز: 1396/10/05
تاریخ پایان: 1396/10/12
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/10/27
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 564