یکشنبه, 29 مهر 1397

 
سمت :  معاون منابع انسانی  مالی و پشتیبانی
شرح وظایف    

نظارت بر فعالیتهای مالی سازمان و اتخاذ تصمیمات لازم در جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز  

اتخاذ تدابیر لازم در زمینه چگونگی تأمین و نگهداری نیروی انسانی مورد نیاز شرکت

نظارت بر انجام امور اداری و خدمات در جهت ارائه سرویس بهتر  

اقدام در جهت تأمین نیازمندیهای شرکت و نظارت برعملیات مربوط به خرید و تدارکات و همچنین سیستم انبار و نگهداری اموال سازمان  

نظارت بر چگونگی ارائه خدمات عمومی و رفاهی به کارکنان و همچنین نحوه نگهداری ساختمانها و تأسیسات و سرمایه های شرکت

نظارت بر تهیه و تنظیم دستور العمل های لازم در زمینه های اداری و مالی و ابلاغ آنها به واحدها و پیگیری در انجام آنها


انجام اقدامات لازم در زمینه بررسیهای اقتصادی و تدوین روشهائی که منجر به سوددهی شرکت گردد با همکاری سایر واحدها


همکاری در تدوین بودجه سالانه شرکت

نظارت بر انجام مکاتبات و ثبت و صدور نامه ها در دفاتر  

پرداخت هزینه های جاری و طرحهای عمرانی و نگهداری حسابها و تهیه صورتها و گزارشات مالی در چهارچوب قوانین و دستورالعملهای مربوطه  

تأمین خدمات پرسنلی کارکنان شرکت با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه   

همکاری در تهیه موافقتنامه ها با سایر واحدها

تهیه و تدوین عملکرد بودجه جاری و عمرانی بصورت ماهانه و ارائه به معاونت برنامه ریزی   

همکاری و هماهنگی در تهیه و تدوین دستور العمل های نحوه گزینش و انتخاب داوطلبان استخدام با معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریتبازدید:3267
آخرین به روزرسانی: 1395/06/16