پنجشنبه, 25 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فروش اقلام مستعمل ، اسقاط و نو مازاد مزایده یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1396/10/23 207

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/05

بازدید:207

اجرای قطعه سوم خط آبرسانی از سد رودبال به شهر فسا(حد فاصل تصفیه خانه ایج تا مخزن تنگ موردی مهدی آباد فسا) به روش PC مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/10/27 447

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/05

بازدید:447

احداث تصفیه خانه قیر به روش طرح و ساخت(EPC) مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/10/24 289

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/03

بازدید:289

خرید تجهیزات مورد نیاز و به روز رسانی نرم افزارها و پشتیبانی زیر ساخت ارتباطی سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری از منابع آب استان فارس(ساماب) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/10/20 330

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/29

بازدید:330

100960019000001 فروش اقلام مستعمل ، اسقاط و نو مازاد مزایده یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1396/10/02 235

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/18

بازدید:235

تهیه، نصب و راه اندازی شش دستگاه فیلتر شنی تحت فشار به همراه تجهیزات وابسته و خط انتقال 800 میلیمتری تصفیه خانه آب طرح آبرسانی به شیراز و خرامه به روشPC مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/10/02 335

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/07

بازدید:335

پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز ، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/09/22 201

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/30

بازدید:201

تجدید مناقصه تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/08/07 254

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/22

بازدید:254

پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز ، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/08/01 213

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/11

بازدید:213

عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس استعلام مدیریت قراردادها 1396/07/23 205

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/02

بازدید:205

تجدید مناقصه تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/06/25 256

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/07

بازدید:256

خدمات عمومی ( تنظیفات ، پیشخدمتی و امور نامه رسانی ) مناقصه یك مرحله‌ای خدمات 196

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/29

بازدید:196

تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/05/29 242

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/09

بازدید:242

شناسایی شرکت های توانمند در انجام عملیات کالیبراسیون کنتور های هوشمند آب و برق مناقصه یك مرحله‌ای دفتر حفاظت 409

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/24

بازدید:409

تجدید مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به جهرم از سد سلمان فارسی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/04/07 213

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/16

بازدید:213

خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی از تصفیه خانه ایج به فسا (مخزن مهدی آباد) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/03/21 395

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/27

بازدید:395

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/03/13 334

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/24

بازدید:334

احداث سامانه انتقال آب از سد درودزن به شهرستان خرامه و توابع به روش طرح و ساخت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/08 713

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/19

بازدید:713

خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به جهرم از سد سلمان فارسی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/16 453

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/23

بازدید:453

ساخت و نصب و راه اندازی استخرهای اشباع کننده گاز کلر مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/16 373

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/24

بازدید:373

« 1 2 3 4 5 » صفحه: