سه‌شنبه, 24 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
احداث پست سیار 63/20 کیلو ولت سیمکان جهت آبرسانی از سد سلمان فارسی به شهر جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/01/26 194

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/21

بازدید:194

خرید تجهیزات مورد نیاز و بروزرسانی نرم‌افزارها و پشتیبانی زیرساخت ارتباطی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/12

بازدید:132

خرید تجهیزات مورد نیاز و به روز رسانی نرم افزارها و پشتیبانی زیر ساخت ارتباطی سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری از منابع آب استان فارس(ساماب) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/12/26 174

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/05

بازدید:174

خدمات عمومی ( تایپ – بایگانی – ثبت و صدور نامه ها و امور تکثیر) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1396/12/23 153

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/05

بازدید:153

مزایده 10 دستگاه خودرو سواری مزایده یك مرحله‌ای تدارکات 1396/11/08 484

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/19

بازدید:484

فروش اقلام مستعمل ، اسقاط و نو مازاد مزایده یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1396/10/23 246

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/05

بازدید:246

اجرای قطعه سوم خط آبرسانی از سد رودبال به شهر فسا(حد فاصل تصفیه خانه ایج تا مخزن تنگ موردی مهدی آباد فسا) به روش PC مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/10/27 505

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/05

بازدید:505

احداث تصفیه خانه قیر به روش طرح و ساخت(EPC) مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/10/24 340

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/03

بازدید:340

خرید تجهیزات مورد نیاز و به روز رسانی نرم افزارها و پشتیبانی زیر ساخت ارتباطی سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری از منابع آب استان فارس(ساماب) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/10/20 386

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/29

بازدید:386

100960019000001 فروش اقلام مستعمل ، اسقاط و نو مازاد مزایده یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1396/10/02 283

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/18

بازدید:283

تهیه، نصب و راه اندازی شش دستگاه فیلتر شنی تحت فشار به همراه تجهیزات وابسته و خط انتقال 800 میلیمتری تصفیه خانه آب طرح آبرسانی به شیراز و خرامه به روشPC مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/10/02 393

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/07

بازدید:393

پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز ، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/09/22 249

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/30

بازدید:249

تجدید مناقصه تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/08/07 295

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/22

بازدید:295

پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز ، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/08/01 255

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/11

بازدید:255

عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس استعلام مدیریت قراردادها 1396/07/23 250

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/02

بازدید:250

تجدید مناقصه تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/06/25 303

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/07

بازدید:303

خدمات عمومی ( تنظیفات ، پیشخدمتی و امور نامه رسانی ) مناقصه یك مرحله‌ای خدمات 221

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/29

بازدید:221

تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/05/29 280

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/09

بازدید:280

شناسایی شرکت های توانمند در انجام عملیات کالیبراسیون کنتور های هوشمند آب و برق مناقصه یك مرحله‌ای دفتر حفاظت 459

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/24

بازدید:459

تجدید مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به جهرم از سد سلمان فارسی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/04/07 247

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/16

بازدید:247

« 1 2 3 4 5 » صفحه: