شنبه, 4 فروردین 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
احداث پست سیار 63/20 کیلو ولت سیمکان جهت آبرسانی از سد سلمان فارسی به شهر جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/01/26 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/21

بازدید:40

خرید تجهیزات مورد نیاز و بروزرسانی نرم‌افزارها و پشتیبانی زیرساخت ارتباطی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/12

بازدید:26

خرید تجهیزات مورد نیاز و به روز رسانی نرم افزارها و پشتیبانی زیر ساخت ارتباطی سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری از منابع آب استان فارس(ساماب) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/12/26 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/05

بازدید:34

خدمات عمومی ( تایپ – بایگانی – ثبت و صدور نامه ها و امور تکثیر) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1396/12/23 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/05

بازدید:35

مزایده 10 دستگاه خودرو سواری مزایده یك مرحله‌ای تدارکات 1396/11/08 297

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/19

بازدید:297

فروش اقلام مستعمل ، اسقاط و نو مازاد مزایده یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1396/10/23 125

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/05

بازدید:125

اجرای قطعه سوم خط آبرسانی از سد رودبال به شهر فسا(حد فاصل تصفیه خانه ایج تا مخزن تنگ موردی مهدی آباد فسا) به روش PC مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/10/27 317

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/05

بازدید:317

احداث تصفیه خانه قیر به روش طرح و ساخت(EPC) مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/10/24 163

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/03

بازدید:163

خرید تجهیزات مورد نیاز و به روز رسانی نرم افزارها و پشتیبانی زیر ساخت ارتباطی سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری از منابع آب استان فارس(ساماب) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/10/20 197

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/29

بازدید:197

100960019000001 فروش اقلام مستعمل ، اسقاط و نو مازاد مزایده یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1396/10/02 142

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/18

بازدید:142

تهیه، نصب و راه اندازی شش دستگاه فیلتر شنی تحت فشار به همراه تجهیزات وابسته و خط انتقال 800 میلیمتری تصفیه خانه آب طرح آبرسانی به شیراز و خرامه به روشPC مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/10/02 206

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/07

بازدید:206

پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز ، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/09/22 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/30

بازدید:124

تجدید مناقصه تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/08/07 163

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/22

بازدید:163

پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز ، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/08/01 137

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/11

بازدید:137

عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس استعلام مدیریت قراردادها 1396/07/23 132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/02

بازدید:132

تجدید مناقصه تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/06/25 156

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/07

بازدید:156

خدمات عمومی ( تنظیفات ، پیشخدمتی و امور نامه رسانی ) مناقصه یك مرحله‌ای خدمات 138

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/29

بازدید:138

تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/05/29 150

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/09

بازدید:150

شناسایی شرکت های توانمند در انجام عملیات کالیبراسیون کنتور های هوشمند آب و برق مناقصه یك مرحله‌ای دفتر حفاظت 290

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/24

بازدید:290

تجدید مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به جهرم از سد سلمان فارسی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/04/07 155

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/16

بازدید:155

« 1 2 3 4 » صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای فارس است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا