شنبه, 26 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات تکمیل پرده آب بند سد رودبال مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/09/14 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/23

بازدید:21

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد تعداد 6 دستگاه خودرو سواری اداری ( قابل تبدیل پلاک ) با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " ستاد " از طریق مزایده عمومی به فروش رساند . مزایده دو مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیانی 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:17

بازسازی بخشی از کانال سمت چپ شبکه آبیاری و زهکشی درودزن بازه 4 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/09/11 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/20

بازدید:20

انجام خدمات عمومی ( تنظیفات ، پیشخدمتی و امور نامه رسانی ) مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیانی 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/13

بازدید:23

بازسازی ایستگاه پمپاژ کوشک قاضی فسا به روش (PC) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/29 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/07

بازدید:59

خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/30 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/07

بازدید:23

بازسازی بخشی از کانال سمت چپ شبکه آبیاری و زهکشی درودزن بازه 4 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/12 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/01

بازدید:40

اجرای خط آبرسانی به شهرستان زرین دشت از سد رودبال به روش (PC) مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/07/21 62

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

بازدید:62

خرید باقیمانده شیرآلات و متعلقات فولادی طرح آبرسانی به جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/01 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

بازدید:29

بازسازی ایستگاه پمپاژ کوشک قاضی فسا به روش (PC) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/07/29 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

بازدید:36

خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/07/25 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/04

بازدید:35

خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/06/24 131

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/04

بازدید:131

خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/05/21 145

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/02

بازدید:145

بازسازی و ایمن سازی پروژه تغذیه مصنوعی تنگ شیروان افزر شهرستان قیر و کارزین مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/05/17 107

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/26

بازدید:107

خرید لوله های چدن داکتیل طرح ابرسانی از مخزن ذخیره شهر لار به منطقه ویژه اقتصادی شهر لارستان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/13 104

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/02

بازدید:104

مرمت و ایمن سازی تغذیه مصنوعی پلنگان نی ریز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/19 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/02

بازدید:99

احداث پست برق 6.3/66 کیلو ولت ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه خط دوم آبرسانی به شیراز از سد درودزن به روش طرح و ساخت (EPC) مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/17 139

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/23

بازدید:139

ملیات باز سازی و ایمن سازی پروژه تغذیه مصنوعی تنگ شیروان افزر شهرستان قیر و کارزین مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/05 136

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/19

بازدید:136

عملیات مرمت تغذیه مصنوعی مهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/05 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/19

بازدید:115

عملیات اجرایی مرمت و ایمن سازی تغذیه مصنوعی ریز آب شهرستان نی ریز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/05 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/19

بازدید:105

« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه: