چهارشنبه, 26 دی 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/29 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/11

بازدید:23

خرید باقیمانده شیرآلات و متعلقات فولادی طرح آبرسانی به جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/25 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:26

عملیات اجرایی طرح اضطراری پروژه تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب مهدی آباد فسا مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/25 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:36

عملیات تکمیل پرده آب بند سد رودبال مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/30 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:40

خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به شهرستان ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/19 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/28

بازدید:28

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد تاسیسات پرورش ماهی خود واقع در سد درودزن را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " ستاد " از طریق مزایده عمومی اجاره دهد مزایده دو مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیانی 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/03

بازدید:41

خرید باقیمانده شیرآلات و متعلقات فولادی طرح آبرسانی به جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/09/18 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/28

بازدید:38

عملیات تکمیل پرده آب بند سد رودبال مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/09/14 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/23

بازدید:83

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد تعداد 6 دستگاه خودرو سواری اداری ( قابل تبدیل پلاک ) با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " ستاد " از طریق مزایده عمومی به فروش رساند . مزایده دو مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیانی 153

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:153

بازسازی بخشی از کانال سمت چپ شبکه آبیاری و زهکشی درودزن بازه 4 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/09/11 77

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/20

بازدید:77

انجام خدمات عمومی ( تنظیفات ، پیشخدمتی و امور نامه رسانی ) مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیانی 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/13

بازدید:54

بازسازی ایستگاه پمپاژ کوشک قاضی فسا به روش (PC) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/29 106

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/07

بازدید:106

خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/30 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/07

بازدید:54

بازسازی بخشی از کانال سمت چپ شبکه آبیاری و زهکشی درودزن بازه 4 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/12 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/01

بازدید:65

اجرای خط آبرسانی به شهرستان زرین دشت از سد رودبال به روش (PC) مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/07/21 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

بازدید:115

خرید باقیمانده شیرآلات و متعلقات فولادی طرح آبرسانی به جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/01 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

بازدید:57

بازسازی ایستگاه پمپاژ کوشک قاضی فسا به روش (PC) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/07/29 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

بازدید:65

خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/07/25 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/04

بازدید:68

خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/06/24 157

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/04

بازدید:157

خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/05/21 171

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/02

بازدید:171

« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه: