دوشنبه, 2 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/06/24 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/04

بازدید:92

خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/05/21 118

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/02

بازدید:118

بازسازی و ایمن سازی پروژه تغذیه مصنوعی تنگ شیروان افزر شهرستان قیر و کارزین مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/05/17 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/26

بازدید:82

خرید لوله های چدن داکتیل طرح ابرسانی از مخزن ذخیره شهر لار به منطقه ویژه اقتصادی شهر لارستان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/13 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/02

بازدید:79

مرمت و ایمن سازی تغذیه مصنوعی پلنگان نی ریز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/19 78

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/02

بازدید:78

احداث پست برق 6.3/66 کیلو ولت ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه خط دوم آبرسانی به شیراز از سد درودزن به روش طرح و ساخت (EPC) مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/17 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/23

بازدید:117

ملیات باز سازی و ایمن سازی پروژه تغذیه مصنوعی تنگ شیروان افزر شهرستان قیر و کارزین مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/05 120

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/19

بازدید:120

عملیات مرمت تغذیه مصنوعی مهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/05 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/19

بازدید:94

عملیات اجرایی مرمت و ایمن سازی تغذیه مصنوعی ریز آب شهرستان نی ریز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/05 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/19

بازدید:87

مرمت و ایمن سازی تغذیه مصنوعی پلنگان نی ریز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/03/28 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/02

بازدید:111

عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی احمد آباد دهرم شهرستان فراشبند مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/03/28 173

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/01

بازدید:173

فروش اقلام مستعمل ، اسقاط و نو مازاد مزایده یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1397/03/21 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/30

بازدید:94

برق رسانی به تصفیه خانه داراب و زرین دشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 131

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/24

بازدید:131

اقلام مستعمل ، اسقاط و نو مازاد مزایده یك مرحله‌ای ئفتر 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/11

بازدید:99

عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی احمد آباد دهرم شهرستان فراشبند مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/02/22 198

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/28

بازدید:198

اجاره 20 دستگاه خودرو ( دارای کولر و بخاری ) جهت سرویس ایاب و ذهاب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1397/01/25 135

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/19

بازدید:135

احداث پست سیار 63/20 کیلو ولت سیمکان جهت آبرسانی از سد سلمان فارسی به شهر جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/01/26 185

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/21

بازدید:185

خرید تجهیزات مورد نیاز و بروزرسانی نرم‌افزارها و پشتیبانی زیرساخت ارتباطی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 120

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/12

بازدید:120

خرید تجهیزات مورد نیاز و به روز رسانی نرم افزارها و پشتیبانی زیر ساخت ارتباطی سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری از منابع آب استان فارس(ساماب) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/12/26 161

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/05

بازدید:161

خدمات عمومی ( تایپ – بایگانی – ثبت و صدور نامه ها و امور تکثیر) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1396/12/23 141

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/05

بازدید:141

« 1 2 3 4 5 » صفحه: