چهارشنبه, 26 دی 1397

 

 

حجم آب درچهار سدفارس منفی است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای فارس اعلام کرد:‌ سدهای درودزن، ایزدخواست، سیوند و خسویه در این استان نه تنها هیچ آبی برای برداشت ندارند بلکه بیش از حد مجاز از آنها برداشت شده و اکنون ذخیره این سد ها منفی است  

مهندس حمیدرضا دهقانی افزود: در سدهای ملاصدرا، سلمان فارسی، تنگاب، رودبال و چشمه عاشق 793 میلیون متر مکعب آب قابل برداشت وجود دارد که عمده آن در سلمان وسد رودبال است.
به گفته وی متوسط بارندگی امسال در استان فارس 40.4 میلیمتر است که 7 میلیمتر کمتر از سال گذشته است.
دهقانی شهروندان را به صرفه جویی و رعایت الگوی مصر آب دعوت کرد و گفت:‌ درسال جاری آبی تا امروز میانگین بارندگی استان حدود40میلی متراست ومتاسفانه پراکندگی این بارش ها مناسب نیست.


مدیر عامل آب منطقه ای فارس افزود: از مجموع آب موجود در سدهای استان، فقط 793 میلیون متر مکعب قابل استفاده است.
به گفته وی در سد درودزن با گنجایش 993 میلیون متر مکعب نه تنها آبی قابل برداشت نیست که حدود10 میلیون متر مکعب آب ازحجم پایداری نیزمصرف شده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای فارس اضافه کرد: در سد ملاصدرا با گنجایش ذخیره سازی 440 میلیون متر مکعب آب،فقط 12میلیون متر مکعب آب قابل برداشت وجود دارد.
دهقانی ادامه داد: در سد سلمان فارسی با 970 میلیون مترمکعب گنجایش ذخیره آب، 648 میلیون مترمکعب آب قابل برداشت موجود است و در سد تنگاب فیروزآباد نیز با گنجایش 130 میلیون متر مکعب آب، تقریبا30 میلیون مترمکعب آب قابل برداشت ذخیره سازی شده است.
مهندس حمیدرضا دهقانی افزود: در سد رودبال نیز با 82 میلیون متر مکعب گنجایش ذخیره آب فابل برداشت حدود 66میلیون متر مکعب است.
وی اضافه کرد: در سد چشمه عاشق نیز با 69 میلیون متر مکعب گنجایش ذخیره آب 36 میلیون متر مکعب آب در آن موجود است.
وی ازمردم استان خواست همچنان صرفه جویی درمصرف آب رادرزندگی خود سرلوحه قرار دهند وآن رابعنوان یک فرهنگ به فرزندان خود منتقل کنند.

منبع خبر: