چهارشنبه, 26 دی 1397

 

 

کسب رتبه برتر شرکت آب منطقه ای فارس در اجرای سامانه نظام پیشنهادهای صنعت آب کشور در سال 96

به همت و کوشش مدیران و کارکنان شرکت آب منطقه ای فارس، این شرکت رتبه برتر در جشنواره سالیانه نظام پیشنهادهای صنعت آب کشور را به خود اختصاص داد.  

در این جشنواره، محمدحاج رسولیها، مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، در راستای اجرای بند 26 سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری، در جهت افزایش کارائی و خلاقیت کارمندان، با توجه به ارائه و پیاده سازی همه جانبه پیشنهادات شرکت آب
منطقه ای فارس در پایلوت و استقرار سامانه جامع نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، مراتب تقدیر و قدردانی را از مهندس حمیدرضا دهقانی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای فارس، طی اهداء لوح تقدیر اظهار داشت.

         به گزارش روابط عمومی آن شرکت، این سامانه طی مراسم در حضر مقامات مسئوال توسط نماینده این شرکت، رونمائی گردید.

منبع خبر: