دوشنبه, 30 مهر 1397

 

 

کارگاه آموزشی یک روزه تبیین نظام نامه مدیریت سیلاب وزارت نیرو درفارس برگزار شد

کارگاه آموزشی تبیین نظام نامه مدیریت سیلاب وزارت نیروبا حضور مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزارشد  

دراین کارگاه کلیه اعضاء کارگروه سیل، مخاطرات دریائی، آب، برق و فاضلاب استان، معاونین و مشاورین شرکت آب منطقه، مدیران سدها و امور آب شهرستانها در سالن آمفی تئاتر شرکت آب منطقه ای فارس برگزار شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه فارس به بیان اهمیت توجه به آب و بحرانهای مرتبط و پیش رو پرداخت و اعلام نمود که مدیریت بحران سیل سال گذشته در سطح استان بسیار خوب عمل نمود و با کمترین خسارت پشت سرگذاشته شد.

   مهندس آقابیگی مدیر کل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به اهمیت توجه به نظام نامه سیلاب و وظایف واحدهای داخلی مرتبط در شرکت آب منطقه و سایر دستگاههای استانی پرداختند و توجه و اهمیت مدیریت سیلاب پیش از حادثه، سیل حین حادثه و بعد از حادثه را بسیار با اهمیت اعلام نمودند و حفظ بیدار باش در هر زمان و مکان را گوشزد نمودند.

مهندس فرصت کار گزارشی از مدیریت سیلاب بهمن سال 95 و خسارت ناشی از آن به بعضی از تأسیسات تغذیه مصنوعی ها و نحوه مدیریت آن پرداختند

منبع خبر: