چهارشنبه, 26 دی 1397

 

 

فقر بارش چندساله درحوزه بختگان فارس

آمارها حاکی از کاهش شدید روند بارش نزولات آسمانی طی سنوات گذشته و ایجاد شرایط نامطلوب منابع آب در این استان بخصوص حوزه بختگان می باشد.  

حوزه ی آبریز دریاچه ی طشک-بختگان و مهارلو با مساحت ۳۱ هزار و ۴۵۲ کیلومتر مربع کاهش بیش از ۹۰ درصدی میزان بارش را نسبت به میانگین بارش دوره خشکسالی و همچنین میانگین بلند مدت دوره ی آماری، در سال آبی جاری تاکنون تجربه کرده است.

رودخانه های کر و سیوند از مهمترین ورودی های این حوزه ی وسیع آبریز بشمار می آیند که سدهای مخزنی درودزن و ملاصدرا با گنجایش به ترتیب ۹۹۳ و ۴۴۰ میلیون متر مکعب بر روی رودخانه کر و سد مخزنی سیوند با ظرفیت ۲۲۵ میلیون متر مکعب بر روی رودخانه سیوند احداث و بهره برداری شده است.

وقوع خشکسالی های مستمر از سال ۱۳۸۶ تاکنون، تغییر اقلیم، تغییر الگوی بارش ها و برداشت بی رویه آب، از جمله دلایل عمده کاهش جریانات ورودی به این سدها بوده است. به طوری که سد سیوند علیرغم آبگیری اولیه در سال نخست بهره برداری، به دلیل کاهش شدید بارندگی تاکنون آبی در مخزن آن ذخیره نشده و مخزن سد خشک می باشد.

در میان سدهای احداث شده، سد درودزن بدلیل تأمین بخشی از آب شرب شیراز، مرودشت، روستاهای در مسیر آبرسانی به شیراز، تامین آب مورد نیاز صنایع منطقه، از اهمیت به سزایی برخوردار است. لیکن با توجه به کاهش شدید ورودی سد به علت کم بارشی شدید در حوزه ی آن، اکنون بیش از 10 میلیون متر مکعب از حجم پایداری سد برای شرب برداشت شده است.

با توجه به استمرار روند خشکسالی ها و ادامه ی روند کاهشی حجم ورودی به سدها، چاره ای جز اتخاد سیاست های مدیریت بهینه مصرف و کاهش مصارف آب به خصوص در بخش کشاورزی وجود ندارد. در همین راستا از عوامل بسیار مخرب منابع آب در این حوزه، چاه های غیرمجاز را می توان نام برد که علیرغم انسداد تعداد چهار هزارحلقه چاه غیر مجاز طی سال های ۹۳ تا ۹۶ هنوز ۱۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز وجود دارد که در جهت انسداد این چاه ها، می طلبد دستگاه های محترم قضایی، انتظامی و سایر دستگاه های مرتبط، کماکان همکاری های لازم را معمول نمایند.

شایان ذکر است که در سنوات مختلف، علیرغم وجود خشکسالی ها، هرگاه آب در مخازن سدها ذخیره شده، حقابه ی زیست محیطی نیز ضمن رعایت مدیریت بهینه آب جهت شرب و صنعت، رهاسازی شده است.

منبع خبر: