چهارشنبه, 26 دی 1397

 

 

سال آبی جاری کم بارش ترین سال نیم قرن اخیر

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای فارس درجلسه دیدارنوروزی با کارکنان این شرکت گفت: بارش هایی که تا کنون دراستان اتفاق افتاده نشان می دهد سال آبی جاری کم بارش ترین سال نیم قرن اخیرفارس می باشد.  

دهقانی ضمن تبریک سال نواظهارداشت : امسال که مقام معظم رهبری سال حمایت ازکالای ایرانی نام نهاده ضرورت دارد همه دراستفاده ازکالای ایرانی همت داشته واستفاده ازکالای داخلی رادرزندگی سرلوحه کارخودقراردهیم.

وی از تمام شرکتهای همکارآب منطقه فارس اعم ازپیمانکار ومشاورخواست از کالاهای ایرانی استفاده نمایند و دستور داد این مهم در دستورالعمل طرح های تحت نظارت این شرکت قرار گیرد.

دهقانی با اشاره به پر و مسلوب المنفعه شدن 2300 حلقه چاه غیر مجاز در سال 96، گفت: امسال به هیچ وجه نباید بگذاریم برنج کشت شود.

منبع خبر: