شنبه, 29 دی 1397
 
کد سند:    
خرید تجهیزات ساماب
مشخصات آگهی
 موضوع: خرید تجهیزات مورد نیاز و به روز رسانی نرم افزارها و پشتیبانی زیر ساخت ارتباطی سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری از منابع آب استان فارس(ساماب)
تشریح:

شرکت سهامی آب منطقه­ای فارس در نظر دارد خرید تجهیزات مورد نیاز و بروزرسانی نرم‌افزارها و پشتیبانی زیرساخت ارتباطی سامانه یکپارچه حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب استان فارس (ساماب) " را از طریق مناقصه عمومی به صورت فشرده طبق قانون برگزاری مناقصات به شرکت­های واجد شرایط واگذار نماید.

 1. محل تحویل کالا و انجام خدمات موضوع مناقصه : ستاد مرکزی مستقر در شیراز و امورات آب مستقر در شهرستان های استان فارس
 2. مدت انجام موضوع مناقصه 12 ماه می باشد.
 3. دستگاه نظارت  گروه فناوری  اطلاعات شرکت سهامی آب منطقه ای فارس می باشد.
 4. ارزیابی کیفی مناقصه با رعایت بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی مربوطه صورت می پذیرد.
 5. برآورد تقریبی اولیه  : 13/500/000/000ریال می باشد.
 6. حداقل نمره ارزیابی کیفی مورد قبول جهت شرکت به مناقصه 65 می باشد.
 7. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  1/350/000/000 ریال می­باشد .
 8. متقاضیان می بایست  دارای گواهی صلاحیت حداقل رتبه 5 شورای عالی انفورماتیک در زمینه شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی باشند.
 9. فروش اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه بصورت همزمان از تاریخ درج اولین آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/10/4 می باشد.  
 10.  متقاضیان می توانند یک سری کامل از اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه را بصورت فایل الکترونیکی (PDF) در مقابل ارائه درخواست کتبی و فیش واریز مبلغ 2/000/000 ریال به حساب شماره 2175083013002 به نام شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس نزد بانک ملی ایران، از آدرس : شیراز – خیابان ارم – شرکت سهامی آب منطقه ای فارس – ساختمان شماره 3 – مدیریت قراردادها - اتاق 362 خریداری کنند. مبلغ واریز شده، غیرقابل استرداد است.

(جهت تسهیل در دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه متقاضیان می توانند نامه درخواست خود را که حاوی آدرس پست الکترونیک و شماره تماس است به همراه فیش واریزی به شماره 32252104-071 فاکس نمایند تا فایل اسناد فوق الذکر به پست الکترونیک آنان ارسال گردد)

 1. متقاضیان می توانند قبل از خرید اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه و برای اطلاع کامل از معیارهای ارزیابی کیفی و جزئیات کالا و خدمات موضوع مناقصه و سایر شرایط مندرج در اسناد مناقصه نسبت به دانلود پیش نویس اسناد فوق الذکر از قسمت مناقصات و مزایده سایت شرکت سهامی آب منطقه ای فارس به آدرس : WWW.FRRW.IR  اقدام نمایند و  سپس در صورت تمایل نسبت به خرید اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه بر اساس ردیف 10  این آگهی اقدام نمایند. ( پیشنهاد های ارائه شده با اسناد پیش نویس مردود می باشد)
 2. آخرین مهلت تحویل مدارک و اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 96/10/20 و به نشانی : شیراز – خیابان ارم - شرکت سهامی آب منطقه ای فارس -مدیریت حراست- اتاق 132  می باشد.
 3. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 4. در صورت ابهام در اسناد، مناقصه گران می توانند با دفتر قراردادهای شرکت مکاتبه نمایند و یا با شماره تلفن  32250702 - 071 تماس حاصل نمایند.
 5. وب سایت جهت بازبینی آگهی فراخوان به آدرس WWW.WRM.IR و WWW.FRRW.IR و IETS.MPORG.IR   می باشد. 

نکته: علاقمندان می توانند برای دریافت پیش نویس اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه با کلیک بر روی لینک  " دریافت اسناد آگهی"( در پایین همین صفحه)  و وارد کردن آدرس ایمیل خود نسبت به دریافت اسناد  پیش نویس اقدام نمایند.

مدیریت قراردادهای شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

واحد منتشر کننده: مدیریت قراردادها
دستگاه نظارت: گروه فناوری اطلاعات شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
میزان برآورد هزینه: 13،500،000،000
محل تامین اعتبار: طرح های عمرانی
محل اجرای پروژه: ستاد مرکزی مستقر در شیراز و امورات آب مستقر در شهرستان های استان فارس
تضمین مورد نیاز: 1،350،000،000
محل بازگشایی: دفتر مرکزی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: کار و کارگر
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/09/28
تاریخ آغاز: 1396/09/28
تاریخ پایان: 1396/10/04
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/10/20
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 447