چهارشنبه, 26 دی 1397

مواردی که جزو تخلف محسوب می‌شود و در صورت ارتکاب آن، امکان تمدید پروانه میسر نمی‌باشد و تکرار آن منجر به ابطال پروانه می‌شود چیست؟

مصادیق اضرار به دیگران و عموم چیست؟

با مراجعه به دفتر پیشخوان دولت مشخص شد که فرد دیگری به جای من ثبت نام کرده است، چگونه رفتار نمایم؟

با مراجعه به دفتر پیشخوان دولت مشخص شد که نام اینجانب در لیست موجود نیست، چگونه رفتار نمایم؟

با پیگیری شرکت آب منطقه‌ای / سازمان آب و برق ذیربط، دستور یا حکم قضایی برای پر و مسلوب المنفعه شدن چاه صادر شده ولی چاه من هنوز پر نشده و مشغول بهره‌برداری از آن برای مصارف کشاورزی می‌باشم، آیا می توانم ثبت نام نمایم؟

برای ثبت نام اشخاص حقوقی چه کسی باید فرم ها را تکمیل و ثبت نام نماید؟

منظور از اشخاص حقوقی در فرم های شماره ۱ و ۵ و ۶چیست؟

چاه آب فاقد پروانه من برای استفاده واحد خدماتی، صنعتی مثل کارواش، دامداری، مرغداری و ... حفر شده، آیا مشمول استفاده از مزایای این قانون هستم؟

چاه آب فاقد پروانه اینجانب توسط شرکت سهامی آب منطقه‌ای و با حکم و دستور دادگاه پر و مسلوب المنفعه شده، آیا می‌توانم ثبت نام نمایم؟

تاخیرات بوجود آمده در اجرای عملیات طرحهای عمرانی چه تاثیری در محاسبات تعدیل دارد ؟

در بررسی صورت حسابهای نظارت کارگاهی مشاوران چه عوامی مد نظر قرار می گیرد ؟

مبنای کنترل صورت وضعیتهای قطعی طرحهای عمرانی چیست ؟

نحوه ارجاع کار به مشاوران و پیمانکاران چگونه است؟

نحوه تخصیص آب در بخشهای کشاورزی، شرب و صنعت در دشتهای ممنوعه چگونه می باشد ؟

صدور مجوز استفاده از بستر رودخانه به چه صورت صادر می‌گردد؟

صدور پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز (صدور پروانه مصرف بهینه آب کشاورزی) به چه صورت انجام می‌شود؟

صدور پروانه چاه‌های غیرمجاز به چه صورت می‌باشد؟

در مناطق ممنوعه حفر چاه جدید چگونه انجام می‌شود؟

چگونه می‌توان پروانه بهره برداری چاه را تمدید کرد؟

کاربران عزیز می توانند، در صورتیکه اطلاعات مورد نیاز آماری و اطلاعاتی خویش را در وب سایت پیدا ننموده اند، ازطریق تکمیل و ارسال فرم اعلام نیازهای آماری، عنوان مورد نظر خویش را مطرح نمایند تا پس از بررسی پاسخ داده شود